Choď na obsah Choď na menu
 


Vintoperk - člen Sekcie homebrewingu

31. 3. 2011

 

Vintoperk - člen Sekcie homebrewingu

 

Obrázok

 

DOMÁCE VARENIE PIVA - HOMEBREWING

Domáce varenie piva (homebrewing) k nám preniklo len v posledných rokoch ale vo svete sa mu venuje už dlhšiu dobu mnoho ľudí. Základnou charakteristikou homebrewingu je varenie (výroba) piva v domácich podmienkach v malom množstve na osobnú spotrebu bez ďalšej distribúcie na komerčné účely. Domáce varenie piva sa už vo svete označuje za „Hobby 21.storočia“ a ľudia postupne prichádzajú na jeho nesporné výhody. Najlákavejšie na domácom varení piva je to, že si môžete vyrobiť svoju vlastnú značku piva a a často aj podľa svojej vlastnej receptúru. Môžete si pomenovať pivo rôznymi názvami bez ochranných známok, ktoré Vám budú ešte viac pripomínať, že je to Vaše pivo. K tomu si môžete vyrobiť a vytlačiť vlastné etikety, nalepiť ich na fľaše a pochváliť sa priateľom, že ste majiteľom domáceho pivovaru a posedieť si s nimi pri vlastnom pive. Výhodou je aj to, že náklady na výrobu domáceho piva sú menšie ako stojí pivo v obchodnej sieti. Ďalšou výhodou je veľká pivná rôznorodosť, pretože v domácich podmienkach si môžete vyrobiť naozaj mnoho druhov zaujímavých pív z rôznych koncentrátov, alebo podľa rôznych receptúr zo základných surovín. Závisí to aj od tvorivého myslenia každého domáceho variča, od toho či sa bude držať len všeobecného návodu, alebo bude trochu experimetovať a postupne vyvinie svoj vlastný recept. K tomu všetkému je samozrejme potrebná jednoduchá technológia na výrobu. V súčasnej dobe je už bez problémov komerčne dostupná aj na Slovensku, časť homebrewárov si dokáže vyrobiť aj vlastnú technológiu. No a k tomu všetkému je potrebné aby sa homebrewári aj navzájom stretávali, vymieňali si skúsenosti, súťažili v rôznych degustačných súťažiach a ochutnávali navzájom svoje pivá. Práve z tohto dôvodu bola založená Sekcia homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov na Slovensku, ktorej hlavným cieľom je odborná a metodická pomoc záujemcom o domáce varenia piva, koordinácia pri organizovaní homebrewárských akcií a propagácia homebrewingu na Slovensku.

 

 

SEKCIA HOMEBREWINGU

PRI ASOCIÁCII MALÝCH NEZÁVISLÝCH PIVOVAROV SLOVENSKA (AMNPS)

 

Sekcia homebrewingu je dobrovoľné združenie varičov a záujemcov o domáce varenie piva. Jej zriaďovateľom je Asociácia malých nezávislých pivovarov na Slovensku, ktorá vytvára vo svojej organizačnej štruktúre priestor pre činnosť sekcie s cieľom podporiť rozvoj homebrewingu ako potencionálneho zdroja vzniku ďalších malých nezávislých pivovarov.

 

Cieľom činnosti Sekcie homebrewingu je zjednotiť domácich výrobcov piva na Slovensku do jednotnej organizácie a spoločnými silami zabezpečiť ďalší rozvoj varenia piva v domácich podmienkach.

 

Hlavným predmetom činnosti Sekcie homebrewingu je poskytovanie odbornej a metodickej pomoci členom sekcie, prípadne aj iným záujemcom a propagácia varenia (výroby) piva v domácich podmienkach na verejnosti.

 

Členstvo v sekcii je na základe dobrovoľnosti a na základe vlastného rozhodnutia záujemcu a je podmienené aktívnym zapojením do činnosti sekcie homebrewingu.

 

Členom sekcie sa môže stať každý záujemca - občan Slovenskej republiky po predložení prihlášky, a po súhlase so smernicou pre činnosť sekcie. Podmienkou pre členstvo je dosiahnutie vekovej hranice 18 rokov.

 

Riadiacimi orgánmi Sekcie homebrewingu sú: výbor sekcie a koordinačná porada

 

Hlavným obsahovým zameraním činnosti sekcie je v spolupráci s vedením Asociácie malých nezávislých pivovarov a inými príslušnými orgánmi a osobami napomáhať presadzovať patričné legislatívne ošetrenie domáceho varenia piva v odpovedajúcich platných zákonoch SR a organizovať stretnutia členov sekcie a iných záujemcov o domáce varenie piva za účelom výmeny skúseností a nesúťažných degustácii (ochutnávok vlastných pív).

 

Sekcia homebrewingu ma momentálne 22 členov, vrátane skalického domáceho minipivovaru Vintoperk.

 

www.malepivovary.sk/domain/malepivovary/files/homebrewing/vintoperk-12.pdf

 

Ustanovujúca schôdza Sekcie homebrewingu sa uskutočnila dňa 11.marca 2011 sa v salóniku hotela Victória v Martine, pričom súčasťou programu ustanovujúcej schôdze v hoteli Victoria v Martine bola aj výmena skúseností a ochutnávka rôznych druhov prinesených domácich pív.

 

 

V prípade záujmu o členstvo alebo iné informácie kontaktujte vedenie Sekcie homebrewingu:

 

Ing. Ján Pokrievka, predseda Sekcie homebrewingu,
e-mail: pokrievka@nextra.sk, tel.: 0905 418 082

 

Peter Bognár, člen výboru Sekcie homebrewingu
e-mail: pebox@azet.sk, tel.: 0908 990 376

 

Ing. Dalibor Hanzel, člen výboru Sekcie homebrewingu
e-mail: hanzel@hp-plasty.sk , tel.: 0905 745 842

 

 

www.malepivovary.sk/homebrewing/